Taekwon-Do harrastuksena

Taekwon-Do on loistava tapa kehittää lihaskuntoa, nopeutta, notkeutta ja koordinaatiokykyä. Taitojen karttuessa myös keskittymiskyky paranee. Monet käytetyt harjoitteet kehittävät niin kardiovaskulaarista kuntoa kuin vahvistavat monipuolisesti lihaksistoa ja parantavat lihasten hermotusta. Laji tarjoaa mahdollisuuden myös keskittyä kilpailemiseen. Peruskurssin jälkeen aukeavat ovet kansallisille leireille ja kilpailuille. Mustalla vyöllä avautuu mahdollisuus arvokilpailuihin osallistumiseen. Seuran jäsenet ovat myös osallistuneet kansainvälisiin kilpailuihin hyvällä menestyksellä, myös korkeimmalla mahdollisella tasolla, EM- ja MM-kilpailuissa. Laji soveltuu sekä nuorille että vanhoille ja ei edellytä aiempaa kokemusta kamppailulajeista. Jokainen harjoittaja voi keskittyä aluksi kamppailemaan itseään vastaan. Kaikesta liikunnallisuudesta on hyötyä lajin alussa, fyysiset ja henkiset rajat ovat tehty rikottavaksi ja tämä ajattelu kuuluukin lajin filosofiaan.

Salietiketti

Seurassamme on väljän rento salietiketti. Itämaisiin kamppailulajeihin kuuluu kuitenkin osana moraalinen kasvu ja salietiketti. Harjoitussaliin, eli Do-Jangiin tullessa kumarretaan, samoin kuin salilta poistuessa. Ennen tunnin alkua tulee poistaa kaikki korut, kellot, sormukset ja lävistykset oman ja kanssaharrastajien turvallisuuden takia. Varpaiden ja sormien kynnet on hyvä pitää lyhyinä samasta syystä. Ohjaajalle on hyvä ilmoittaa ennen tunnin alkua mahdollisista vammoista, jotta nämä voidaan ottaa huomioon tunnin aikana. Hyviin tapoihin kuuluu olla paikalla täsmällisesti kun tunti alkaa, jottei harrastusaikaa mene hukkaan.

Ohjaajan käskystä harjoitukset alkavat rivimuodostelmasta ja päättyvät samaan muodostelmaan. Rivimuodossa korkeimman vyöarvon omaava henkilö seisoo oikealla edessä ja hänen jälkeensä rivit täytetään oikealle vyöarvon (ja varusteiden täydellisyyden) mukaan alenevassa järjestyksessä. Opetuksen aikana on kohteliasta keskittyä pitämään keskustelu minimissä, jotta ohjaajan puhe kuuluu selkeästi kaikille. Mikäli jokin asia jää epäselväksi, kannattaa asiaa tiedustella rohkeasti ohjaajalta ennemmin kuin tehdä virheellistä suoritetta.

Lajia harrastaessa pidetään mielessä lajin pääperiaatteet:

1. Kohteliaisuus

2. Rehellisyys

3. Uutteruus

4. Itsehillintä

5. Lannistumaton henki

Treenit

Perustekniikkaharjoitteissa opetellaan lyöntejä, potkuja ja torjuntoja yhdistettyinä erilaisiin asentoihin ja lajinomaiseen liikkeeseen mahdollisimman puhtaasti. Erikoistekniikkapotkuissa keskitytään kehittämään ponnistusvoimaa ja lajille ominaisia korkeita hyppypotkuja, joita käytetään mm. erikoistekniikkamurskauksessa.Itsepuolustuksessa sovelletaan opittuja taitoja ja käydään läpi erilaisia hallintaotteita ja otteista vapautumisia.

Murskaus toimii erinomaisesti todellisen voimantuoton ja tekniikan oikeellisuuden mittarina. Murskauksessa kilpaillaan erikoistekniikka- ja voimamurskauksessa (= korkeusmurskaus ja määrämurskaus).

Ottelutreeneissä keskitytään mm. erilaisten potku- ja lyöntiyhdistelmien harjoitteluun, tarkoituksenmukaiseen liikkumiseen ja suojaukseen. Ottelun kontaktitaso on kevyt (WAKO Kickboxingia vastaava) ja tämä sopii erinomaisesti myös vasta-alkajille, sillä tyrmääminen ei ole koskaan tavoitteena. Lisäksi pisteotteleminen taktisen puolen merkitys kasvaa taitojen karttuessa.

Useisiin harjoitteisiin liittyy olennaisena osana notkeus, joka lisää liikkuvuutta ja helpottaa siten erilaisten korkeiden potkujen ja lyöntien tekemistä. Harrastajalta ei vaadita alussa minkäänlaisia erikoistaitoja, sillä säännöllisellä liikkuvuusharjoittelulla liikeradat kyllä paranevat.

Heti sairastumisen jälkeen harjoittelua tulee välttää ja antaa elimistön palautua rauhassa. Vammojen paranemiseen tulee antaa aikaa ja käyttää esim. nilkoissa tukisiteitä harjoitteiden aikana tai sopivia kenkiä jalkapohjan rakkojen aikana.

Kontakti ja toisen huomioon ottaminen

Koska Taekwon-Do on kamppailulaji, kuuluu lajiin olennaisena osana fyysinen kontakti harrastajien välillä.

Pariharjoitteissa harjoitellaan tekniikoita toisen harrastajan kanssa, jolloin usein erimittaiset ja -painoiset harrastajat ovat pareina. Tällöin tulee keskittyä erityisesti tekniikoiden kontrollointiin, jottei vahinkoja satu. Mitoiltaan ja taidoiltaan erilaisten harrastajien sekoittaminen tuo molemmille kokemusta ja lisää kokemusta. Tasapäisessä vääntämisessä taas tulee testattua omia rajoja nopeudessa, voimassa ja ketteryydessä.

Tekniikat tulee pystyä pitämään niin hallittuina, että molempien turvallisuus säilyy harjoitteen aikana, varsinkin kun kyseessä ovat päähän kohdistuvat suoritteet. Harjoittelemisen aikana tulee noudattaa tarkasti lopetuskomentoja ja keskittyä kuuntelemaan ohjeistuksia.

Ohjaajan, vastustajan ja kanssaharrastajan kunnioittaminen ja kohtelias käytös ovat osa lajia. Tähän kasvaa nopeasti sillä ottelun kuuluu tietty jännitys ja itsensä likoon laittaminen. Molemminpuolinen luottamus sääntöjen noudattamiseen muodostaa sellaisen kunnioituksen toista kohtaan jollaista monessa muussa urheilulajissa ei löydä.

Vyökokeet

Lajissa ovat käytössä vyöarvot (värivyöt 10-1 gup sekä mustien vöiden Dan-arvot 1-9), jotka kuvaavat harrastajan teknistä, fyysistä ja henkistä kehittymistä. Vyökokeen läpäisy kertoo, että tälle vyöarvolle ominaiset perusteet on omaksuttu ja uusia vaativampia asioita voidaan ryhtyä opettamaan oppilaalle.

Vyökokeet alkavat graduoijan saapumisella saliin, jolloin ohjaaja huutaa huomion ja kaikki kumartavat. Tämän jälkeen otetaan muoto kasaan, lämmitellään ja venytellään. Harrastajat kumartavat nimensä aina kuultuaan ja kiiruhtavat puolijuoksua graduoijan pöydän eteen sovittuun muotoon. Vyökokeissa osallistujat kutsutaan vyöarvon mukaan pienissä ryhmissä suorittamaan perustekniikoita, liikesarjoja, askelotteluita, otteluia ja murskausta. Lopuksi käydään läpi lajin teoriaa. Vyökokeiden lopuksi jaetaan sertifikaatit todistuksena uudesta vyöarvosta.

Vyökoe on ennenkaikkea henkisen kyvyn mittari. Moni osaa asiat ennen vyökoetta hyvin. Kuitenkin vyökokeessa jotkut saattavat alisuoriutua kun joutuu laittamaan itsensä likoon 100%:sti niin henkisellä kuin fyysisellä osa-alueella. Vyökokeen jälkeen olemme tyypillisesti käyneet syömässä kaupungilla ja tuulettaneet päivän paineet ulos.

Suojat ja varusteet

Vaikka harrastuksen voi aloittaa verkkareilla ja t-paidalla, kannattaa harrastajan harrastuksen edetessä hankkia puku ja vyöarvon mukainen vyö. Ottelussa käytettään jalkasuojia, hanskoja, alasuojia ja kypärää. Etenkin paljon otteleville säärisuojat ovat myös järkevä investointi. Tilaamme niin pukuja kuin suojia pari kertaa vuodessa kimppatilauksena, jolloin harrastajat saavat parikymmentä prosenttia halvemmalla kuin itse suoraan jälleenmyyjiltä ostettaessa. Seuralla on hyvä valikoima laadukkaita suojia yleiseen käyttöön, joten varustehankinnat eivät ole polttavin kysymys alussa.